Skatteverket - En hel info om SkatteverketSkatteverket

Skatteverket

Skatteverket är en av eller den viktigaste myndigheten i ett land. Om inte skattesystemet fungerar tillfredställande så finns inte den service i samhället från andra myndigheter och samhällsaktörer som medborgare nuförtiden förväntar sig i ett civiliserat land eller så byggs landets skuld upp till dess att landet står vid ruinens brant.

Skatteverket ska verka för att skattesystemet utövas rättvist så att alla medborgare eller företag betalar korrekt nivå på skatten så att skattemoralen i landet förblir hög och konkurrensen mellan företagen inte beror på om ett företag fifflar med skatten eller ej.

Skatteverket i Sverige

Skatteverket har funnits i sin nuvarande form sedan 2004 och ligger under Finansdepartementet. Skatteverkets ansvarsområde är bredare än bara att inkassera skatter och följande uppgifter arbetar Skatteverket med och kan ge stöd inom:

Skatteverk
  • Företagstaxering
  • Självdeklarationer för privatpersoner
  • Fastighetstaxering
  • Momsdeklaration från företag
  • Ansvarig för folkbokföring
  • ID-kort
  • Folkbokföring
  • Personbevis
  • Handhar bouppteckningar

Skatteverket har nära samarbete med många andra myndigheter så som Polisen, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och naturligtvis Kronofogdemyndigheten som tidigare även var en del av Skatteverket men numera är en egen myndighet.

Skatteverket är en av de större myndigheterna i Sverige och har fler än 10.000 anställda och finns på omkring 100 olika orter i Sverige.Betydelsen av Skatteverket

Skatteverket - Sveriges viktigaste Myndighet

Utan ett väl fungerande och accepterat skattesystem finns inget civiliserat samhället. För att undvika korruption och ha en effektiv och konkurresutsatt industri måste Skatteverket låta alla medborgare och företag få samma förutsättningar samt att pengarna används för att finansiera allt från polisväsende och åklagare till välfärd för medborgarna.

Skatteverket är Sveriges viktigaste myndighet och en förutsättning för samhällets existens.